Giới thiệu chung

Khoa Chăn Nuôi Thú Y được thành lập cùng lúc với Trường Đại Học Nông Lâm (1955) hiện bao gồm 67 công nhân viên chức, với 61 viên chức tham gia giảng dạy gồm 38,18 % có học vị Tiến sĩ (trong đó có 8 PGS) và 40,98 % học vị Thạc sĩ, đảm nhận đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, và tiến sĩ cho nhiều chuyên ngành trong hai ngành chính là Chăn Nuôi và Thú Y.

Qua hơn 55 năm hoạt động, Khoa đã đào tạo hơn 10.000 kỹ sư chăn nuôi và bác sĩ thú y ở cả hai hệ chính quy và vừa học vừa làm, cộng với nhiều thạc sĩ và tiến sĩ hiện đang làm việc trong hầu hết các cơ quan nhà nước, các công ty sản xuất, và các trại chăn nuôi. Nhiều công trình nghiên cứu thiết thực đã được hoàn thành và chuyển giao cho sản xuất như: nghiên cứu sản xuất và ứng dụng bột lá trong thức ăn chăn nuôi; sản xuất các premix vitamin khoáng, các chế phẩm bổ sung dùng trong thức ăn chăn nuôi; khảo sát và chọn lọc, ứng dụng sách lược nhân giống heo; ứng dụng các phương pháp hiện đại chẩn đoán điều trị bệnh gia súc, gia cầm; thiết kế lắp đặt túi ủ khí sinh học (biogas) sử dụng trong sinh hoạt để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm nhiên liệu; ứng dụng tin học vào quản lý chăn nuôi và xây dựng công thức thức ăn tối ưu; xác lập các mô hình chăn nuôi trong hệ thống nông nghiệp bền vững. Các công trình nghiên cứu này cũng đã được công bố dưới dạng báo cáo tại hội nghị khoa học và/hoặc sách, giáo trình phục vụ cho chăn nuôi thú y ở nhiều mức độ.

Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trường đại học và các viện nghiên cứu cũng như các cơ sở sản xuất, thương mại trong cả nước. Cụ thể như các trường Đại Học Cần Thơ, Đại Học Nông Lâm Huế, Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội, Đại học Tây Nguyên, Viện Chăn Nuôi, Viện Thú Y, các Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh và các Chi cục Thú Y của nhiều địa phương. Khoa cũng là đối tác trong nhiều chương trình hợp tác, trao đổi nghiên cứu với một số tổ chức quốc tế như SIDA SAREC của Thụy Điển (kéo dài từ 1990 đến nay); Đại Học Thú Y Lyons, Toulouse, Nantes của Pháp; tổ chức ACIAR, Đại học Queensland của Australia; tổ chức FAO; UNDP của Liên Hiệp Quốc và nhiều chương trình hợp tác ngắn hạn với các trường đại học, viện nghiên cứu của Mỹ, Hà Lan, Australia, Thái lan, Philippines, Malaysia, v.v...

Sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nông Lâm đủ kiến thức và trình độ để làm việc ở nhiều vị trí khác nhau cho tất cả các cơ quan chuyên ngành như Chi cục Thú Y, Trung Tâm Khuyến nông, Trại chăn nuôi, các nhà máy sản xuất thức ăn, và các công ty thương mại dịch vụ lãnh vực chăn nuôi, thú y trong và ngoài nước từ Nam chí Bắc