Sự cần thiết phát triển chương trình đào tạo POHE ngành Chăn nuôi

Theo quyết định số 10/2008/QĐTTg về “Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020” thì cần đẩy nhanh việc đổi mới và phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp và nuôi chăn thả có kiểm soát, để đến năm 2020 ngành chăn nuôi phải trở thành ngành sản xuất hàng hóa hiệu quả và bền vững. Để thực hiện được mục tiêu này, ngoài việc phát triển các chính sách phù hợp từ chính phủ thì việc đào tạo các cán bộ phục vụ cho ngành chăn nuôi, đặc biệt là đào tạo các kỹ sư chăn nuôi từ các Trường đại học cũng cần được quan tâm đổi mới để phù hợp với thị trường lao động.

Ngành chăn nuôi đào tạo các kỹ sư chăn nuôi theo hướng kỹ thuật ứng dụng, do đó việc tăng cường thời gian thực hành, thực tập, tiếp xúc với thực tế là điều thực sự cần thiết để tiếp cận với kỹ thuật tiến bộ trong môi trường thực tế.

Với những đặc điểm như vậy nên ngành Chăn nuôi có khả năng tương thích và phù hợp với đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Bởi vì một trong những đặc điểm nổi bật của chương trình POHE là có sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường/ chương trình đào tạo với thế giới việc làm/thị trường lao động. POHE biến nhà trường thực sự trở thành đối tác với thế giới việc làm trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Đây là một trong những điều rất cần thiết và có thể nói nó góp phần quan trong trong đào tạo ngành Chăn nuôi.

Ngoài ra, trong các ngành đào tạo của Khoa Chăn nuôi Thú y, việc lựa chọn ngành Chăn nuôi để xây dựng chương trình đào theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng có những lợi thế nhất định về đội ngũ nhân sự năng động, nguồn sinh viên nhập học ổn định, có nhiều mối quan hệ chặt chẽ với thế giới việc làm, cơ sở vật chất…

Đặc biệt, một nhân tố vô cùng quan trọng để chọn ngành Chăn nuôi là sự xuất phát từ mong muốn, nhu cầu của Khoa Chăn nuôi Thú y và sự ủng hộ, quan tâm và cam kết của lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM về việc xây dựng chương trình  đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng cho sinh viên.